Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Czasy polimeryzacji

Dane fizyczne

Podobne

Nieograniczone wskazania w technologii kompozytów
Nieograniczone wskazania do przednich i tylnych uzupełnień
Charakterystyka materiału
Doskonałe cechy pracy i estetyki
Koncepcja koloru
Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

Wyjątkowe właściwości fizyczne materiału CERAMAGE uzyskuje się nie tylko na skutek polimeryzacji światłem. Nie ma konieczności stosowania czasochłonnej polimeryzacji termicznej. Jest to szczególnie istotne w przypadku wykonywania uzupełnień na implantach, ponieważ uwzględniając różne zachowanie materiałów pod wpływem temperatury, nie dochodzi do naprężeń termicznych w czasie polimeryzacji.

Czasy polimeryzacji

Proces polimeryzacji Solidilite EX
Polimeryzacja opakera wstępnego Pre-Opaque 1 min
Polimeryzacja opakera Opaque 3 min
Wstępna polimeryzacja kompozytu 1 min
Wstępna polimeryzacja kompozytu płynnego 1 min
Polimeryzacja punktu przęsła 3 min
Ostateczna polimeryzacja 5 min

Unikalny skład i jednorodna struktura nadaje ateriałowi CERAMAGE podobną charakterystykę jak w systemach ceramicznych, zarówno przy braku jak i w przypadku stosowania podbudowy metalowej.

Dane fizyczne

Metoda badań: w oparciu o badania SHOFU

CERAMAGE
Kompozyt
na korony i mosty
CERAMAGE
Kompozyt płynny
Żywica
SOLIDEX
Kompozyt
na korony i mosty
Twardość Vickers'a (MPa) 726 392 422
Wytrzymałość na zginanie (MPa) 146 132 75
Moduł elastyczności (GPa) 10,7 6,0 5,7
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) 354 303 314
Pośrednia wytrzymałość naprężeniowa (MPa) 62 58 48
Skurcz polimeryzacyjny (Vol.%) 2,5 3,3 2,5
Abrazja podczas szczotkowania (%) 0,43 0,74 0,39
Abrazja szkliwa antagonisty (um) 3,2 2,5 4,8
Czas pracy (minuty) >30 25 >30